Úvod  | Ubytovanie  | Cenník  | Okolie  | Kultúrne pamiatky  | Cykloturistika  | Mapa  | Kontakt |

 

KULTÚRNE PAMIATKY LIPTOVA

Skanzen Pribylina

Na kultúrne pamiatky a múzeá: O tradičnom živote v liptovskej dedine vypovedá Múzeum liptovskej dediny - Skanzen Pribylina. Múzeum bolo vytvorené zo stavieb, ktoré boli prenesené v dôsledku výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara. Pre zachovanie tradícií na Liptove múzeum okrem stálych expozícií organizuje počas celého roka sprievodné programy, ako sú Sviatky Jari, Ovčiarska nedeľa, Nedeľa rodákov, Včelárska nedeľa, Vianoce v Liptove a iné

Skanzen pribilina

 

Svätý Kríž - obec, ktorá sa môže pochváliť dreveným artikulárnym kostolom, ktorý pri jedných službách božích príjme viac než 6 000 ľudí a je jednou z najväčších drevených stavieb v Európe.

Artikulárny kostol vo Sv. Kríľi

Vlkolínec
je tradičná liptovská obec s ľudovou architektúrou zapísaná aj ako pamiatka do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.
Východná - obec, ktorá tradične usporadúva folklórny festival.
Liptovský Mikuláš zohral v dejinách Slovenska významné miesto a preto môžete navštíviť rôzne múzeá súvisiace práve s touto úlohou L. Mikuláša - napr. Tatrín a Žiadosti Slovenského národa.

Vlkolinec

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré ponúka hlavne prírodovedné a speleologické zbierky. K stálym expozíciám patria expozície: Chránená príroda, Kras a jaskyne Slovenska, Minerály - výskyt, využitie, ochrana. b>Múzeum Janka Krála vypovedá o dejinách Liptovského Mikuláša a dokumentuje historické a literárne tradície Liptova - na požiadanie je pre ohlásené návštevy prístupná aj Židovská synagóga.

Slovensk múzeum ochrany prírody

Galéria P. M. Bohúna v Liptovskom Mikuláši - je tretou najstaršou galériou na Slovensku. Zbierkový fond galérie predstavuje približne 5000 výtvarných diel - malieb, kresieb, grafík, fotografií, plastík. Nachádza sa v centre Liptovského Mikuláša pri evanjelickom kostole.

Galéria P .M. BohúHa

Zoznam najvýznamnejších kultúrych pamiatok na Liptove:

BEŠENOVÁ, Kaštiel s parkom Mitošiny, renesancia, 1.pol. 17. st.
BOBROVEC, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba s plastikami, Barok, 1550-1560
DÚBRAVA, Rímskokatolícky kostol sv. Andreja, ranná gotika, 2.pol. 13. st.
HUBOVÁ, Rímskokatolícky kostol sv. Kríž, neskorý barok, 1787
HYBE, Rímskokatolícky kostol Všechsvätých, ranná gotika, 1300
KOMJATNÁ, Kostol sv. Ducha, archeologická lokalita - základy románskeho kostola, 12. st
KRÁLOVÁ LEHOTA, Kostol Trojice s areálom, klasicizmus, Kaštiel, klasicizmus 30 roky 19. st.
KVACANY, Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny, gotika, 1. pol. 14.st, Brunciakovský mlyn s areálom
LIKAVKA Likavský hrad, ruina hradu, gotika, 14. st.
MARTINCEK rímskokatolícky kostol sv. Martina, ranná gotika, 1260 - 1270
LIPTOVSKÁ ANNA, Románsky kostol z 13. st., extravilán obce
LIPTOVSKÁ SIELNICA, Velký hrad liptovský, Vrch Sestrc, archeologická lokalita asi 13. st.
LIPTOVSKÁ TEPLÁ, Kostol sv. Filipa a Jakuba, gotika, 1280
LIPTOVSKÉ MATIAŠOVCE, Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava, kostol s opevnením, renesancia, 1.pol. 16. st.
DOVALOVO, Rímskokatolícky kostol sv.Martina, neskorá gotika, 2. pol. 13. stor.
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, Ciernovážska železnica, Hrádocké arbóretum, Urbanistický súbor Pod Lipami, hrad s areálom
LIPTOVSKÝ JÁN, Hrádok, archeologická lokalita, výšinné hradisko, vcasná doba dejín, kostol sv. Jána Krstitela, 90. roky 14. stor.
LIPTOVSKÝ MICHAL, kostol a zvonica, drevená zvonica, pamiatka ludového stavitelstva, 17. st , Rímskokatolícky kostol sv. Michala, gotika, 2. pol. 13. stor.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava , Bodice, gotika, 1360-1380
Synagóga, Hollého ul., klasicizmus, 1842-1846
Župný dom, Nám. Osloboditelov 1, neskorý barok, 1713
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Nám. Osloboditelov 27, gotika, 2. pol. 13. stor.
Františkánsky kostol, kláštor a záhrada, Okolicné, kláštorná ulica, gotika, 1480-1492
Kaštiel s areálom, Palúdzka, vranovská 1, renesancia, 60. roky 16. stor., plastika J. Jánošík, 1985
LIPTOVSKÝ TRNOVEC, pranier, 17. stor.
LISKOVÁ, hradisko Konislav, archeologická lokalita, pravek
PARTIZÁNSKA LUPCA,
Rímskokatolícky kostol sv. Matúša, gotika, 90. roky 13. stor.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Bolestnej, gotika, 1300
Kaštiel, renesancia, 17. stor.
Banícky dom, klasicizmus, 17. stor.
RUŽOMBEROK
Mauzóleum A. Hlinku, Námestie A. Hlinku, r. 1939
Rímskokatolícky kostol sv. Andreja, Námestie A. Hlinku, novobarok
Kostol, kláštor, škola Piaristov, Námestie A. Hlinku, neskorý klasicizmus, 1888
Synagóga, Zárevúcka ul., novorománska, 1876-80
Vlkolínec pamiatkova rezervácia ludovej architektúry
SLIACE Kostol sv. Šimona a Jakuba, gotika, 1326-1333
Svätý kríž, Palúdza artikulárny drevený kostol, pamiatka ludového stavitelstva 1773-1774
TRSTENNÉ, Rímskokatolícky kostol Všechsvätých, kostol a zvonica, neskorý románsky sloh, 1269
VAŽEC, Rímskokatolícky kostol sv. Antona, barok, 2. pol. 13.st.
ludové domy a hospodárske budovy, pamiatky ludového stavitelstva
VLACHY, Kaštiel, renesancia, 16. stor.
VÝCHODNÁ, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, gotika, 15. stor.
Kostol, ev. a v., novogotika, 1926-1927
Ludové domy, pamiatka ludového stavitelstva, 19.-20. stor.
VYŠNÁ BOCA, Kostol ev. a v. klasicizmus, r. 1785
Banícky dom, Bacúšská dolinka, pamiatka ludového stavitelstva, r. 1766

 

 

 

Copyright 2006:   Hakinnen   Všetky práva vyhradené